Ludgeřovice

Adresa:
Nádražní 495
747 14 Ludgeřovice

Tel.: 00420/59-50-53-480

E-mail: ssludgerovice@seznam.cz

Web: www.sestry-sluzebnice-npm.cz

Rehoľný dom sestier je spojený s cirkevnou materskou školou, ktorú spravuje naša Kongregácia a v ktorej sestry pracujú ako učiteľky. Venujú sa aj farskej katechéze a vedú detský spevácky zbor. Jedná sestra pracuje v Domove dôchodcov.