Príchod na Slovensko

Naša kongregácia na území bývalého Československa pôsobila už od roku 1927, kedy vznikla česká provincia, ktorá mala na Morave 5 domov a 60 sestier. Sídlo provincie bolo v Bohumíne.

Prvé sestry služobníčky prišli na Slovensko v roku 1990 na pozvanie P. Štefana Horvátha, SVD, ktorý bol vtedy kňazom v Spišskej Belej pod Tatrami. P. Horváth spoznal sestry v päťdesiatych rokoch, keď ako mladý bohoslovec zatvorený v tábore, utiekol do Poľska a tam sa 8 rokov ukrýval u našich sestier v rôznych komunitách, pretože ho hľadala polícia. Sestry mnoho riskovali, ale predsa sa mu podarilo tajne dokončiť seminár. V Poľsku bol tajne vysvätený za kňaza a po amnestii sa vrátil na Slovensko, ale trpel pod štátnou mocou kvôli svojmu činu. Po revolúcii, keď sa otvorili dvere pre slobodný náboženský život P. Horváth hľadal nejaké rehoľné sestry, ktoré by mu pomohli vyučovať náboženstvo, pretože v Spišskej Belej bol činný náboženský život. V tomto období však ani jedna rehoľa nemala pripravené katechétky. Preto, keď po dlhých rokoch mohol navštíviť Poľsko, prišiel aj za našimi sestrami a predstavených prosil o pomoc pri vyučovaní náboženstva. Predstavení súhlasili a tak 18.augusta 1990 prišli prvé dve Služobníčky do farnosti v Spišskej Belej, v ktorej bol farárom P. Horváth. Týmto dňom sa začala písať história našej Kongregácie na Slovensku – prvé kontakty s ľuďmi, s deťmi a zároveň prvé hodiny náboženstva. Začiatky neboli ľahké, hlavné kvôli jazykovej bariére, ale s Božou pomocou a pomocou dobrých ľudí a detí to sestry zvládli a nakoniec mali veľkú radosť, že môžu zviditeľniť charizmu bl. Edmunda aj na území Slovenska. Deti si veľmi obľúbili sestry, prichádzali na návštevy, pomodliť sa do kaplnky na fare. Za krátky čas sa prihlásili staršie deti, mládež a dospelí na prípravu k sviatostiam. Po roku sestry začali s pravidelnejšou prácou s deťmi v mariánskom duchu. Boli to skupinky Detí Márie, na ktoré každý týždeň prichádzalo takmer 100 detí. Organizovali pre nich rôzne aktivity či výlety do Tatier. Okrem toho sestry pracovali s rómskymi deťmi.

Spolu s kaplánmi, ktorí sa pripravovali na svoje misijné určenie, organizovali sestry pre mládež z farnosti ale aj z okolitých dedín nočné bdenia s bohatým programom. V tom čase začali prichádzať aj prvé kandidátky, ktoré sú dnes už sestrami. Po dvoch rokoch od nášho príchodu do Spišskej Belej bol P. Horváth zvolený za provinciálneho predstaveného verbistov a odišiel do Nitry. Na jeho miesto prišiel iný páter verbista. V roku 1997 pátri verbisti odišli z farnosti a my sme sa presťahovali na nové miesto do Svitu, kde pôsobíme dodnes. Pretože pribúdalo slovenských povolaní predstavení rozhodli o založení druhej komunity na Slovensku a tak od roku 2001 pôsobíme aj v Plavnici pri Starej Ľubovni. V roku 2007 sme otvorili rehoľný dom v Žiline.