Starý Bohumín

Adresa:

35-81 Bohumin Stary,
ul. Na Koute 425
tel.: 00420/59-601-33-63
e-mail: czechy@sluzebniczki.pl

web: www.sestry-sluzebnice-npm.cz

Sestry v komunite

Do Starého Bohumína sa 7. 1. 1971 prenieslo sídlo provinciálneho domu z Nového Bohumína. V provinciálnom dome v Starom Bohumíne žije v súčasnosti malá komunita sestier – provinciálna predstavená, provinciálna vikárka a dve sestry, ktoré pracujú v MŠ, katechizujú v ZŠ, pomáhajú v pastorácii deti a mládeže a taktiež v charitnom domove.