Pastorácia povolaní

Pastorácia povolaní je starostlivosť o mladých ľudí, ktorí hľadajú svoje miesto v Cirkvi a túžia svoj život zasvätiť službe Bohu a ľuďom. Cieľom je pomôcť človeku objaviť Boží plán pre svoj život a odpovedať na Božie volanie.
Koordinátori
 povolaní to sú kňazi, rehoľníci, rehoľné sestry i laici. Sú pripravení poskytovať poradenstvo mladým ľuďom či už v skupine alebo jednotlivo. Organizujú víkendové stretnutia aj týždňové obnovy vo farnostiach, venované povolaniam. Mladým tak poskytujú príležitosť stretnúť sa so zasvätenými osobami a spoznávať tak rôznorodosť povolaní v Cirkvi.

Viac info na povolania.kbs.sk

Koordinátorkou povolaní v našej Kongregácii je s. M. Dalmácia Szelleyová

Duchovné obnovy

Aktivity