Zakladateľ

Blahoslavený Edmund Bojanowski (1814 – 1871) zakladateľ Kongregácie Sestier Služobníčok NPM

  • srdečné dobrý človek
  • milovník detí, chorých a opustených
  • vzor dôvery v Boha
  • muž modlitby
  • priekopník II. vatikánskeho koncilu
  • patrón veriacich laikov

Životopis

Modlitba

Deviatnik

Týždeň s bl. Edmundom

Relikvie na Slovensku