Poslanie

Naša Kongregácia sa venuje charitatívnej a apoštolskej činnosti v kresťanských aj misijných krajinách, kde pracuje v týchto oblastiach:

a) kresťanská výchova a výučba detí, zvlášť chudobných,

b) náboženská výchova dievčat a ich príprava na budúce povinnosti,

c) poskytovanie pomoci chudobným a chorým,

d) služba Cirkvi – v rámci jej aktuálnych potrieb v súlade s charakterom Kongregácie.

Vzorom, ako nasledovať Krista a slúžiť človeku, je pre nás Panna Mária nepoškvrnene počatá. Jej slová: Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova (Lk 1, 38) sú naším heslom, ktoré dáva nášmu životu a činnosti pravého ducha. Zakladateľ od úplného začiatku zveril Kongregáciu po ochranu Nepoškvrnenej Panny Márie. Podľa jeho vôle ona je našou patrónkou.

 

Náš oficiálny názov znie:

„Kongregácia sestier služobníčok Najsvätejšej Panny Márie nepoškvrnene počatej – sliezske“.

Používame aj populárny názov:

„Služobníčky Panny Márie – sliezske“, „Ancillae Mariae – A.M.“