Svit

Adresa:
Nábrežie Jána Pavla II. 697/2
059 21 Svit

Tel.:
0911 455 131

E-mail:
sluzobnicky@gmail.com

Sestry v komunite

Sestry sa venujú školskej a farskej katechéze, apoštolátu detí a mládeže a pripravujú duchovné obnovy pre dievčatá.

S. M. Tarzícia je katechétkou a vyučuje náboženskú výchovu na ZŠ Komenského a SŠ Mierovej vo Svite, vedie farskú katechézu prvoprijímajúcich detí a je zodpovedná za sakristiu farského kostola a čistotu liturgického prádla.

S. M. Dalmácia je učiteľkou v Materskej škole vo Svite a vedie gitarový krúžok a detský spevácky zbor „Slniečko“, ktorý sa aktívne podieľa na príprave detských sv. omší vo farskom kostole.

S. M. Dobromila pracuje na SZUŠ v Starej Ľubovni, kde vyučuje deti v odbore maliarstva a maľuje obrazy s náboženskou tématikou a vyrába krížové cesty.

Sme k dispozícií všetkým, ktorí potrebujú čas na rozhovor, konkrétnu pomoc, modlitbu a povzbudenie.