Žilina Solinky

Adresa:
Javorová 7
010 07 Žilina

Tel.:
0910 471 012

E-mail:
sluzobnicky.zilina@gmail.com

Sestry v komunite

Komunita sestier v Žiline bola zriadená v auguste roku 2007. Kláštorný byt v bloku na Solinkách je zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu a kaplnka Sedembolestnej Panne Márii – patrónke Slovenska.

V komunite sú dve sestry – S.M. Faustína a S.M. Dominika. S.M.Faustína pracuje ako učiteľka v štátnej Materskej škole v Porúbke. Sestra Dominika vyučuje hru na klavíri v ZUŠ Rajec, doprevádza liturgické spevy hrou na organe vo farskom kostole na Solinlách. Sestry sa zúčastňujú sa na adorácii, rozdávajú sv. prijímanie počas sv. omše i mimo nej chorým. Sestra Faustína vedie duchovné obnovy pre dievčatá nielen z farnosti. Sestry podľa svojich možností podporujú svojou účasťou farské akcie, napríklad výlety do prírody s mladými ľuďmi. V kláštornej kaplnke v modlitbe odovzdávajú Panne Márii všetky úmysly, ktoré im boli zverené.