Misie

Kamerun

Kongregácia sa zapája do misijnej činnosti Cirkvi. Už 30 rokov sestry s obetavou láskou slúžia Bohu a ľuďom na misijnom území v Kamerune. Starajú sa o deti v materských školách, vedú internáty pre dospievajúcu mládež, zdravotné strediská, katechizujú v školách a zároveň slúžia tým všetkým, ktorí najviac potrebujú ich pomocnú ruku. Starajú sa o malomocných, spolupracujú s miestnou nemocnicou, navštevujú väznice, vedú kurzy šitia pre dievčatá, učia ich základným hygienickým návykom a pripravujú na povolanie v manželstve. Svoj misijný apoštolát kongregácia vykonáva na území Kamerunu: