Nemáš na ružiach ustlané?
Spomeň si, kto bol tŕnim korunovaný


Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje
(Fil 4,13)


Nech vaše myšlienky, slová a skutky smerujú k túžbe po veciach nebeských
(bl. Edmund Bojanowski)


V Bohu sa navzájom milujte ako rodné sestričky
(bl. Edmund Bojanowski)


Kráčajte so zrazkom upretým na Ježiša
(Ján Pavol II.)


Previous

Next

Úvod

Naše poslanie

Pracuj dušou milujúcou Boha, pracuj rukami v službe biednym a chorým, akoby si slúžila samotnému Ježišovi. (List s. Filomene Gruszkovej, 29.08.1867)

Podľa príkladu Najsvätejšej Panny Márie, Pánovej služobnice, sa úplne a výlučne odovzdávame Bohu, a tak nasledujeme Krista zvlášť v jeho láske, ktorá sa prejavuje v službe.

S pohľadom obráteným na Božského Majstra s láskou hľadáme človeka, ktorý potrebuje pomoc a vždy sa snažíme prispôsobiť našu službu konkrétnym podmienkam a ľuďom.

Naša láska, ktorá hľadá dobro druhého človeka, musí byť vo svojom konaní v súlade s charakterom Kongregácie a so záväzkami vyplývajúcimi z rehoľnej profesie.

Zakladateľ rehole bl. Edmund Bojanowski

Komunity česko-slovenskej provincie

Svit

Plavnica

Žilina

Ludgeřovice

Starý Bohumín

Z nášho života

Prosba o modlitbu


Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov

Kontakty

Svit

Nábrežie Jána Pavla II. 697/2
Svit
Slovensko
059 21

E-mail: sluzobnicky@gmail.com
Telefón: 052/ 77 55 737
Mobilný telefón: 0907 546 551

Plavnica

Plavnica 237
Plavnica
Slovensko
065 45

E-mail: sestryplavnica@gmail.com
Telefón: 052/ 43 93 151
Mobilný telefón: 0911 455 131

Žilina

Javorová 7
Žilina
Slovensko
01007

E-mail: sluzobnicky.zilina@gmail.com
Mobilný telefón: 0910 471 012

Odkazy