P18

P18
1. augusta 2018 lukas

Teším sa z veľkého daru P18. Na stretnutie som išla s viacerými rehoľnými sestrami z našich komunít vo Svite, v  Plavnici, Žiliny a Ludgeřovíc. Ďakujem Bohu, že nás celý čas sprevádzal a viedol. Podujatie malo vydarený a požehnaný priebeh. Je nádherné vidieť mladých ľudí, ktorí sa chcú stretnúť na modlitbe s Bohom, ktorí sa odvážia odovzdať Bohu svoj čas aj svoje sily.  Pre mládež bol pripravený úžasný program.

Veľmi ma  oslovil modlitebný večer v kostoloch, kde sa mladí modlili rôznou formou (napr. modlitbou Chvál, Taize, v tichu pri vyloženej Sviatosti oltárnej,  Mariánskou modlitbou, moderovanou adoráciou s komunitou Emanuel, s hudobno-slovným pásmom s Tvorivou skupinou Poetica Musica, Lectio Divina s arcibiskupom Stanislavom Zvolenským.  Celé mesto sa ponorilo do modlitebnej noci, ľudia vychádzali z kostolov pokojní, radostní a naplnení Bohom.

Krásny duchovný zážitok som mala aj v Prešovskom amfiteátri, kde sa konala Krížová cesta s názvom „Krížová cesta nôh“. Celá atmosféra piatkového večera sa preniesla na Kalváriu, kde Ježiš trpel. Boli pripravené sfilmované zamyslenia biskupa Marka Forgáča, netradičné spojenie modlitby, videa, zamyslenia a spevu.

Veľký prínos malo aj takzvané sobotné Popoludnie angažovanosti, ktoré  bolo novinkou v programe Národných stretnutí mládeže. Mladí tam mohli využiť svoje talenty, schopnosti ale hlavne svoje srdce, keď svoj čas obetovali potrebujúcim ľudom, chorým, alebo pridali ruku k dielu a tak ostali po nich natreté zábradlia, vyčistené cesty, chodníky,  pieskoviská, zasadené stromčeky a pod.

Prešovská Hlavná ulica ožila v sobotu popoludní, keď stovky rehoľníkov z celého Slovenska. pripravili desiatky rôznych aktivít na špeciálnom podujatí, ktoré sa volá EXPO povolaní. Išlo o akciu, ktorá umožnila rozličným reholiam, kongregáciám a sekulárnym inštitútom, predstaviť ich aktivity a činnosť. V radosti, so spevom, modlitbou, v priateľskej atmosfére a netradičnými aktivitami prebehlo slnečné popoludnie.

Celá akcia sa zakončila slávnostnou sv. omšou na Hlavnej ulici. Verím, že mladí mesto premodlili a dúfam, že po P18 ostane v meste dobré ovocie, z ktorého bude môcť ešte dlho čerpať.

0 komentárov

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*