Modlitba o vyprosenie milosti na príhovor blahoslaveného Edmunda Bojanowského

Bože, Nebeský Otče, darca a prameň všetkého dobra, Tvoj služobník blahoslavený Edmund Ťa miloval celým srdcom a bezhranične Ti dôveroval. Vrúcne Ťa prosíme, udeľ nám na jeho príhovor milosť… (vlastný úmysel).

Na orodovanie Nepoškvrnenej Služobnice Pána, daj, aby sa blahoslavený Edmund, ochranca detí, núdznych a chorých stal Božiemu ľudu svätým orodovníkom vo všetkých jeho potrebách.

Skrze Krista, nášho Pána. Amen.