Plavnica

Adresa:
Plavnica 237, 065 45 Plavnica

Tel.:

00421/52-4393151, 0907546551

E-mail:
sestryplavnica@gmail.com

Sestry v komunite

Komunita sestier bola zriadená v roku 2001. Kaplnka je zasvätená Panne Márii – Matke krásnej lásky a blahoslavenému Edmundovi.

S.M. Zbigniewa je predstavenou rehoľného domu a venuje sa školskej a farskej katechéze. Vyučuje náboženskú výchovu na ZŠ v Plavnici a v Hromoši. Vedie mariánske skupinky deti a mládeže v rámci ZMM ( Združenia Mariánskej Mládeže). Spolu s mladými hudobníkmi vedie detský spevokol. Spolupracuje s animátormi pri príprave detí a mládeže k sviatostiam. Venuje sa duchovnej príprave v advente a pôste, príprave detských sv. omší, organizovaní výletov a duchovných aktivít s deťmi a mládežou.

S. M. Zdenka – pracuje ako učiteľka v materskej škole v Plavnici. Okrem toho pracuje v Hromoši s deťmi a vedie ich v mariánskom duchu v rámci ZMM a tiež niektorých učí hrať na gitare. Zapája sa tiež do pastoračných aktivít vo farnosti a stretáva sa s mládežou v rámci hnutia „ Oáza“.

Spoločne sa aktívne zapájame do života farnosti a snažíme sa byť otvorené a nápomocné pri farskej pastorácii. Slúžime rozdávaním svätého Prijímania pri svätej omši a v nedele a sviatky roznášame Eucharistiu chorým domov.